Dorost

Dorost bohužel pro současný soutěžní ročník z nedostatku hráčů nemáme. Ti co hrát chtějí, hrají ve sdruženém družstvu v Kostelním Hlavně.